INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Instytut Studiów Podyplomowych w Starogardzie Gdańskim (ISPS) powstał decyzją Rektora Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku (WSSE) dnia 02.01.2018roku.

WSSE w Gdańsku poprzez ISPS w Starogardzie Gdańskim oferuje studia wyższe na kierunkach pedagogiki i zarządzania w ponad 40 kieunkach.

Proponujemy tryb nauczania w formach organizacyjnych dogodnych dla każdego studiującego.