Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Studia  magisterskie

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, podnoszenie jakości ich życia i rehabilitacji. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy w domach pomocy społecznej, hospicjach, centrach pomocy rodzinie oraz jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym, jak również w organizacjach pozarządowych.