Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem

Studia  magisterskie

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego prowadzenia działań w zakresie specjalistycznego poradnictwa, dotyczącego wyboru zawodu oraz znalezienia właściwego miejsca pracy. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, urzędach pracy i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych będzie mógł prowadzić różnego rodzaju zajęcia o charakterze edukacyjnym.