Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem

(studia II stopnia, 3 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra)

Studia  magisterskie

Informacje ogólne o kompetencjach absolwenta

Głównym celem studiów jest zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego wychowania społecznego i obywatelskiego oraz wybranych problemów związanych z zarządzaniem współczesnym państwem. W sposób szczególny odnoszą się one do problematyki funkcjonowania organów i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Nabyte kompetencje odnosić się też będą do zagadnień związanych z współczesnym wychowaniem patriotycznym i problematyką funkcjonowania społeczeństw w kontekście integracji europejskiej i globalizacji. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy organizacyjnej i pedagogicznej w placówkach oświatowych, kulturalnych, itp. oraz w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się różnymi problemami życia społecznego. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych będzie mógł również wykonywać zawód nauczyciela ogólnokształcących przedmiotów humanistycznych związanych z edukacją społeczną i obywatelską w różnych typach szkół i placówek.