Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia  magisterskie

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy nauczyciela nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy innowacyjnymi metodami w klasach I-III szkoły podstawowej, przedszkolach, w punktach i oddziałach przedszkolnych oraz innych placówkach zajmujących się edukacją wczesnoszkolną.