Edukacja zdrowotna z bhp

Studia  magisterskie

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działań mających na celu promocję edukacji zdrowotnej w środowisku pracy i działalności związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z bhp w różnych zakładach pracy i instytucjach. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych będzie miał możliwość podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w innych instytucjach.