Ekopedagogika

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kształtowania zdrowego stylu życia
 • sposobów ochrony i dbania o przyrodę
 • promowania zachowań proekologicznych w różnych środowiskach
  naturalnych, zakładach pracy i organizacjach
 • kształtowania przekonania i świadomości, że jakość życia zależy
  od jakości środowiska i stylu życia człowieka

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • pracownicy na stanowiskach wymagających znajomości ergonomii
  i ekologii oraz w ośrodkach zajmujących się profilaktyką
  odżywiania
 • wychowawcy w ośrodkach zajmujących się ekoprofilaktyką zdrowia
  (szpitale, sanatoria)
 • w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych nauczyciele
  i wychowawcy w przedszkolach i szkołach o profilu ekologicznym
 • stanowiska pracy odpowiedzialne za ochronę środowiska
  w jednostkach samorządu terytorialnego
 • pracownicy i osoby zarządzające fundacjami, stowarzyszeniami
  oraz innymi organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą
  edukacją ekologiczną