Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania pracy i działalności szkól i placówek oświatowych
 • organizowania i prowadzenia przedsięwzięć o charakterze oświatowym
 • pozyskiwania funduszy na działalność szkół i placówek oświatowych
 • administrowania jednostek zajmujących się problematyką zarządzania w oświacie
 • marketingu działalności oświatowej

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • funkcje kierownicze w placówkach oświatowych oraz szkołach różnego typu
 • pracownicy administracyjni i struktur kierowniczych w jednostkach samorządu
  terytorialnego zajmujących się zarządzaniem oświatą
 • funkcje kierownicze i administracyjne w organizacjach pozarządowych zajmujących się
  prowadzeniem szkół i placówek oświatowych
 • pracownicy urzędów państwowych oraz instytucjach związanych z edukacją, kulturą,
  oświatą