Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia  magisterskie

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego kierowana szkołami, placówkami oświatowymi oraz wydziałami oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego. W efekcie absolwent będzie mógł być zatrudniony na stanowisku kierowniczym (np. dyrektor szkoły) w różnych typach szkół i placówek oświatowych. Ponadto będzie mógł zarządzać wydziałami oświaty w jednostkach w gminach, powiatach i województwach oraz kierować organizacjami pozarządowymi zajmującymi się szeroko pojętą problematyką edukacji.