Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • sprawowania fachowej opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą lub uczęszczającą do placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • diagnozowania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży
  • planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej w różnych środowiskach
  • organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych.

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

  • wychowawcy w internatach, bursach szkolnych ogniskach wychowawczych itp.
  • pełnienie różnych funkcji pedagogicznych w domach dziecka, wioskach dziecięcych raz innych placówkach wychowawczych
  • pedagodzy szkolni w różnych typach szkół, w przypadku posiadania kwalifikacji pedagogicznych
  • wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, sanatoriach, hospicjach itp.