Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia  magisterskie

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego sprawowania opieki i wychowania w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych przebywających lub uczęszczających do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy w internatach, bursach pogotowiach opiekuńczych, świetlicach szkolnych i środowiskowych, itp., a po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych również na stanowisku pedagoga szkolnego we wszystkich typach szkół i placówek.