Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

Studia  magisterskie

Informacje ogólne o kompetencjach absolwenta

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom z opóźnionym rozwojem oraz osobom niepełnosprawnym. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy w żłobkach, centrach pomocy rodzinie, fundacjach i organizacjach działających za rzecz osób z niepełnosprawnością. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych może być zatrudniony na stanowisku nauczyciela również w przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych