Pedagogika sportu

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metodyki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz
  różnych dyscyplin sportu i zajęć rekreacji
 • organizacji rozmaitych form ruchu i aktywnego spędzania czasu
  wolnego
 • rozumienia procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie
  ludzkim podczas wysiłku fizycznego
 • prowadzenia różnego rodzaju terapii ruchem

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
  i gimnazjach
 • instruktorzy i nauczyciele sportu w ośrodkach sportowych
  i wypoczynkowych
 • pracownicy firm eventowych
 • instruktorzy w szkołach tańca i gabinetach odnowy biologicznej
 • pracownicy administracji rządowej i pozarządowej odpowiedzialni
  za rozwój sportu i rekreacji