Terapia pedagogiczna

Studia  magisterskie

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia różnych form terapii pedagogicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży u których występują różnego rodzaju trudności w nauce i zachowaniu. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy terapeutycznej w jednostkach i różnych placówkach oświatowych. Po uzyskaniu kwalifikacji może być również zatrudniony na stanowisku nauczyciela terapeuty w różnych typach szkół i placówek, w których prowadzona będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna (np. w formie korekcyjno-kompensacyjnych).