Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i praktyki w zakresie zarządzania bhp
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów
  właściwego (bezpiecznego) gospodarowania zasobami ludzkimi,
  rzeczowymi i finansowymi
 • zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom pracy ludzi
  w organizacjach
 • metod badania wypadków w miejscach pracy i chorób
  zawodowych oraz prowadzenia działań o charakterze
  profilaktycznym

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • instruktorzy bhp oraz osoby odpowiedzialne za szkolenia w tym
  zakresie
 • organizatorzy działań związanych z bezpieczeństwem firm
  i przedsiębiorstw
 • stanowisko pracy związane z analizą i oceną ryzyka zawodowego
 • kontrolerzy warunków pracy
 • doradcy w działach zajmujących się szeroko pojętym
  bezpieczeństwem i higieną pracy