Zarządzanie finansami

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania gospodarki finansowej w różnego rodzaju
  organizacjach
 • prowadzenia dokumentacji finansowej firm i przedsiębiorstw
 • zarządzania działami finansowo-księgowymi
 • prowadzenia działań związanych z ekonomicznym wykorzystaniem
  różnego rodzaju zasobów organizacji i instytucji

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • stanowiska w działach księgowości z możliwością pełnienia funkcji
  głównego księgowego włącznie
 • doradcy podatkowi oraz finansowi
 • organizatorzy różnych przedsięwzięć prowadzonych przez osoby
  fizyczne i instytucje
 • skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji
  pozarządowych
 • własna działalność gospodarcza (biuro rachunkowe)