Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania instytucjami kultury o charakterze samorządowym i państwowym
 • prowadzenia działań marketingowych związanych z promocją kultury i przedsięwzięć
  o tym charakterze
 • pozyskiwania funduszy (m.in. ze środków unijnych) na działalność kulturalną
 • organizacji i prowadzenia imprez o charakterze artystycznym
 • planowania działalności artystycznej różnych osób i instytucji (menedżer kultury)

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • funkcje kierownicze w instytucjach o charakterze kulturalnym
 • menedżerowie w organizacjach pozarządowych zajmujących się działalnością
  artystyczną
 • stanowiska związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
 • pracownicy administracyjni i zajmujący się kierowaniem w jednostkach samorządu
  terytorialnego sprawami dotyczącymi kultury
 • pracownicy szkół i placówek artystycznych