Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • utworzenia i właściwego prowadzenia różnych organizacji pozarządowych
 • planowania i promocji działalności organizacji
 • prowadzenia dokumentacji organizacji
 • pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie organizacji;
 • prowadzenia współpracy ze środkami masowego przekazu oraz organizacjami
  o charakterze międzynarodowym

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • funkcje kierownicze w fundacjach i stowarzyszeniach różnego typu
 • pracownicy zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi zatrudniani
  w jednostkach samorządu terytorialnego
 • pracownicy administracyjni i pełniący stanowiska kierownicze w instytucjach kultury
  oraz organizacjach np. o charakterze sportowym (kluby, organizacje sportowe)
 • pracownicy instytucji i placówek oświatowych, kulturalnych prowadzonych przez
  organizacje pozarządowe