Zarządzanie organizacjami sportowymi

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji przedsięwzięć związanych ze sportem, turystyką
  i rekreacją
 • kierowania klubami sportowymi oraz innymi organizacjami
  o podobnym charakterze
 • promocji sportu i zdrowego stylu życia
 • efektywnego zarządzania obiektami sportowymi.

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • menedżerowie klubów i organizacji sportowych
 • stanowiska kierownicze w jednostkach samorządu terytorialnego
  zajmujące się organizacją działalności rekreacyjno-sportowej
 • menedżerowie instytucji i placówek prowadzących działania na
  rzecz zdrowia i rekreacji
 • własna działalność gospodarcza (biura turystyczne)