Zarządzanie państwem

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • określania kompetencji poszczególnych organów państwa i oceny efektywności ich
  działań
 • planowania działalności politycznej i prowadzenia skutecznych kampanii ją
  promujących
 • projektowania działalności urzędów państwowych z uwzględnieniem potrzeb
  społecznych i profesjonalizmu działań
 • właściwego zachowania się w różnych sytuacjach związanych ze sprawowaniem
  władzy (znajomość protokołu dyplomatycznego)
 • pełnienia funkcji w organach władzy samorządowej i państwowej na różnych
  szczeblach

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • pracownicy administracji oraz kadra kierownicza w jednostkach samorządowych i
  państwowych: urzędy miast i gmin, parlament, ministerstwa oraz inne
 • dyrektorzy biur poselskich i senatorskich
 • pracownicy administracyjni i menedżerowie w instytucjach i organizacjach
  zajmujących się promocją działalności politycznej
 • liderzy i przywódcy w partiach politycznych
 • organizatorzy kampanii wyborczych