Zarządzanie strategią rolniczą

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i prowadzenia gospodarstw rolnych
 • ekonomiki rolnictwa, marketingu usług i artykułów rolnych
 • organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz skutecznych sposobów jej ochrony
 • prowadzenia rachunkowości rolnej i pozyskiwania funduszy
 • prowadzenia właściwej polityki rolnej w warunkach globalizacji
 • prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością rolniczą

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • kierowanie własnym lub dzierżawionym gospodarstwem rolnym
 • pracownicy administracji, inspektorzy, itp. w ośrodkach doradztwa rolniczego i
  placówkach oświatowych o charakterze rolniczym
 • struktury organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego związane z rolnictwem
 • pracownicy urzędów państwowych i samorządowych zajmujących się pozyskiwaniem
  funduszy na działalność rolniczą
 • funkcje kierownicze w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką
  rolną