Zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii i praktyki zarządzania różnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw ze
  szczególnym uwzględnieniem firm transportowych
 • funkcjonowania działów i rodzajów transportu współczesnej gospodarki krajowej
  i międzynarodowej
 • wprowadzania nowych rozwiązań logistycznych w przemyśle i usługach
 • funkcjonowania w administracji celnej oraz zarządzania jakością

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • organizatorzy i kierownicy przedsięwzięć w firmach i przedsiębiorstwach
  transportowych
 • różne stanowiska kierownicze w działach zarządzających transportem i logistyką
 • decyzyjne stanowisko w jednostkach administracji państwowej i samorządowej
 • menedżer w przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją przedsięwzięć
  gospodarczych i innowacyjnych
 • własna działalność gospodarcza