Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • właściwego doboru pracowników w organizacjach,
  przedsiębiorstwach i instytucjach o charakterze publicznym
 • planowania kariery i rozwoju pracowników oraz osób tworzących
  organizacje
 • organizowania szkoleń i przedsięwzięć mających na celu
  podwyższanie jakości świadczonych usług przez firmy
  i przedsiębiorstwa
 • analizowania wyników pracy

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • stanowiska kierownicze w działach kadr promocji oraz jakości
 • doradcy personalni w działach rekrutacji i szkoleń
 • stanowiska kierownicze w organizacjach pozarządowych
  zajmujących się rozwojem zdolności i potencjału intelektualnego
 • pracownicy administracji publicznej organizujący pracę podległych
  jej jednostek
 • menedżerowie zajmujący się polityką personalną w organizacji