Rekrutacja na kierunki studiów licencjackich i magisterskich

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

 1. Rejestracja on-line na studia I Stopnia – TUTAJ
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) – do pobrania
 • świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
 • 2 aktualne zdjęcia
 • biała wiązana teczka
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód opłaty rekrutacyjnej – 100 zł

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 1. Rejestracja on-line na studia II Stopnia – TUTAJ
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) – do pobrania
 • świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • suplement do dyplomu
 • 2 aktualne zdjęcia
 • biała wiązana teczka
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód opłaty rekrutacyjnej – 100 zł