Studia  podyplomowe

Kontynuuj naukę na naszej uczelni

Studia kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli i kandydatów na te stanowiska

Pedagogika Marii Montessori
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne nauczanie języka włoskiego
Geografia dla nauczycieli
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołem Aspergera
Terapia pedagogiczna
Edukacja biblioteczna i informacja naukowa
Matematyka dla nauczycieli
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Biologia dla nauczycieli
Pedagogika sportu
Fizyka dla nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda dla nauczycieli
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja techniczna w szkole
Plastyka z wiedzą o kulturze
Integracja sensoryczna
Logopedia dla nauczycieli
Język polski dla nauczycieli
Doradztwo zawodowe

Ponadto w organizacji sa m.in. studia kwalifikacyjne dające uprawnienia do prowadzenia zajęć ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w szkołach i placówkach oświatowych.

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi
Zarządzanie strategią rolniczą (studia nadają kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej)
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego (studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu agenta celnego)
Zarządzanie państwem
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (studia nadają: kwalifikacje do pracy w służbach bhp; uprawnienia ratownika pierwszej pomocy; kwalifikacje do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego systemów zarządzania bhp)
Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi
Organizacja i zarządzanie oświatą (studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkoł i placówkach oświatowych)
Kreowanie wizerunku organizacji w mediach (praca rzecznika prasowego)
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym