Rekrutacja na kierunki studiów podyplomowych

Kontynuuj naukę na naszej uczelni

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja na kierunki podyplomowe przebiega w dwóch etapach:

  1. Rejestracja on-line – TUTAJ
  2. Złożenie podania o przyjęcie na studia wraz niezbędnymi dokumentami w naszym sekretariacie.

Niezbędne dokumenty

  1. podanie o przyjęcie na studia – do pobrania
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. dwa aktualne zdjęcia
  4. kserokopia dowodu osobistego
  5. dowód opłaty rekrutacyjnej – 100 zł (nie dotyczy absolwentów WSSE)